Wat gaan we doen met 23 (Eneco)miljoen?

Containerwoningen? We moeten ons schamen!

Protest tegen sluiting bioscoop

Thuis reageren op politieke thema's

Samen beslissen over onze omgeving

Met z'n allen weten we meer!

Aktief in uw buurt of wijk!

Reageer op politieke thema's

previous arrow
next arrow
Slider

Vragen die gesteld zijn door Burger-forum aan het college

Eneco

Op 25 november 2019 hebben de aandeelhouders-commissie, Eneco en een consortium geleid door Mitsubishi Corporation overeenstemming bereikt over de voorgenomen verkoop van alle aandelen Eneco. Voor de gemeente Castricum betekent dit dat er uit de verkoop 23 miljoen beschikbaar komt. Een fors bedrag die de gemeente naar eigen inzicht kan besteden, zonder het te delen in BUCH-verband. Burger-Forum vindt dat iedere inwoner zijn idee/ voorstel mag uiten hoe deze (gemeenschappelijke) gelden besteed mag worden. Op de website vindt u op ons forum een item waarin u dat kenbaar kunt maken.   Nieuwsartikel: Eneco aandelen verkocht (NHD 25-11-19)

Posted in Vragen | Reacties uitgeschakeld voor Eneco

Onderzoek wachtgeldregeling nav Een-Vandaag

Via Een-Vandaag en een artikel in het NHD blijkt dat er alarmerende landelijke gegevens beschikbaar zijn over het niveau van het wachtgeld uitgekeerd aan bestuurders. De gemeente Castricum heeft niet meegedaan aan dit onderzoek. Burger-forum graag weten hoe de gemeente er op dit gebied voorstaat. Daarnaast wil Burger-forum weten hoe de wachtgeldregelingen op ambtelijk niveau er voorstaan.   1.   Hoeveel wachtgeld is er in de gemeente Castricum in totaliteit over de jaren 2015 – 2018 uitgekeerd? 2.   Hoeveel wachtgeld wordt er in de gemeente Castricum in totaliteit over de jaren 2019 – 2025 uitgekeerd? 3.   Hoeveel bestuurders/ambtenaren maken gebruik van een wachtgeldregeling gedurende de jaren 2015 – 2018? 4.   Hoeveel bestuurders maken gebruik van een wachtgeldregeling gedurende de jaren 2019 – 2025? 5.   Wat is de gemiddelde lengte in jaren van een bestuurlijke wachtgeldregeling? 6.   Is een wachtgeldregeling gemaximaliseerd aan een aantal jaren? 7.   Zo ja, hoeveel jaren is dit maximaal? 8.   Zijn er wethouders die zeer langdurig in een wachtgeldregeling zitten? 9.   Zo ja, hoelang en wat is eraan gedaan om ze uit deze regelingen te krijgen, bijvoorbeeld door ze te begeleiden naar betaald werk? 10.  Hoe succesvol is deze begeleiding uitgedrukt in verkorting in jaren/maanden van de uitkeringstermijn per bestuurder? 11.  Hoe hoog zijn de kosten van deze begeleiding in totaliteit en per bestuurder? 12.  Waarom heeft Castricum niet meegedaan aan het onderzoek van Een-Vandaag? 13.  Wordt er in Castricum gemiddeld hetzelfde aan wachtgeldregelingen uitgegeven als in vergelijkbare gemeenten, of minder, of meer? 14.  Zijn er benchmark gegevens bekend waarin de resultaten van de twee groepen met soortgelijke groepen uit andere gemeenten worden vergeleken? En zo ja, wat komt daaruit? En zo nee, waarom zijn die gegevens niet bekend? 15.  Op welke variabelen kan het college invloed uitoefenen om het totaalbedrag aan uitkeringen te minimaliseren? Is het college de bepalende factor? 16.  Welke maatregelen zijn er wel of niet door het huidige college genomen om de wachtgeldregelingen in te dammen? 17.  Welke maatregelen zijn er op ambtelijk niveau genomen om de ambtelijke wachtgeldregelingen in te dammen? 18.  Als deze maatregelen niet zijn genomen, waarom niet? 19.  Welke maatregelen zijn er op bestuurlijk niveau genomen om de bestuurlijke wachtgeldregelingen in te dammen? 20.  Als er geen maatregelen zijn genomen, waarom niet? Dank voor uw aandacht. Burger-forum. 19-6-2019  

Posted in Vragen | Leave a comment