Wat gaan we doen met 23 (Eneco)miljoen?

Containerwoningen? We moeten ons schamen!

Protest tegen sluiting bioscoop

Thuis reageren op politieke thema's

Samen beslissen over onze omgeving

Met z'n allen weten we meer!

Aktief in uw buurt of wijk!

Reageer op politieke thema's

previous arrow
next arrow
Slider

De politiek heeft de mond vol van ‘participatie’

Maar klopt het echt? Is inspraak: ‘wij horen wat u zegt… maar doen er naar eigen goeddunken mee wat wij willen’. Dat is vaak hoe meepraten met de gemeente door inwoners ervaren wordt. Inwoners beginnen enthousiast aan zo’n traject, maar na enkele sessies komen ze hierachter. Participatie is vaak een ‘moetje’ voor gemeentes. Meestal wil de gemeenteraad graag het gevoel hebben dat de inwoners ‘gehoord’ zijn. Vandaar de massa’s participatietrajecten. De passie om zo’n traject echt en objectief in te vullen is er eigenlijk niet. Ook worden vrijwel altijd externe bureaus ingezet. Dat is niet voor niets. Niemand binnen het ambtelijke en bestuurlijke corps wil zijn of haar vingers branden aan dit soort trajecten.

 

Wij willen, net als u, oprecht weten wat er echt leeft

Hoe denkt u over een onderwerp? En waarom? En hoe moet uw stem meetellen in het eindresultaat? En moet iedereen die meedenkt en meepraat dezelfde ‘waarde’ hebben in het eindresultaat? Moet een inwoner die daadwerkelijk met iets te maken heeft niet meer stemkracht hebben dan iemand die wel een mening heeft, maar zich op afstand bevindt? Hoe kun je stemmen voor en tegen elkaar afwegen? Dat zijn enkele van de vragen waarmee Burger-forum maanden heeft geworsteld. Maar we zijn eruit.

 

We hebben een ‘meetlat’ ontwikkeld die eerlijk en goed werkt

Althans in de proefsessies die we gehouden hebben. Op langere termijn zullen we ons best doen onze meet- en evenwicht methode (inmiddels gepatenteerd door Burger-forum) steeds meer te verbeteren en steeds verder te verfijnen. Eén ding is zeker: als u zich inzet om ons uw mening te laten weten dan kunnen we niet alleen de mensen van de Burger-forum beweging aan betere en heldere informatie helpen, maar bieden we die informatie aan, aan iedereen in de raad en iedereen die een bestuurlijke functie heeft.

 

De kracht van onlineonderzoek en visiebepaling

Door de ervaringen van bewoners online bij elkaar te brengen, krijgen we een veel beter beeld van hoe de situatie werkelijk in elkaar zit. Deze manier levert snellere input op. Kwalitatief betere input die zaken op een richtinggevende manier zichtbaar maakt. Eén gekleurde schijf en alles wordt iedereen duidelijk. Probeer dan maar eens als politiek om ongefundeerde of gekleurde ‘deel’ meningen door te drukken. Het gaat om het benutten van de ‘wisdom of the crowd’. Inwoners weten als lokaal bekenden veel beter dan ‘deskundigen van buiten’ hoe de wereld ter plekke in elkaar zit. Dit uitgangspunt is niet alleen het uitgangspunt voor een zo wetenschappelijk mogelijke aanpak om draagvlak te meten die wij voorstaan, maar is de basis voor al het gedachtegoed van Burger-forum.

 

Vertaling van alle input in één plaat

Alle input die verkregen is wordt omgezet in één plaat. Dit is letterlijk omdat één plaatje meer zegt dan 1.000 woorden. Voorwaarde is dat veel mensen meedoen aan een onderzoek, en alle meningen van inwoners bekend raken. Dus ‘niets ervan zeggen’ is niet de goede oplossing. Meedoen en je mening geven is wel de oplossing. Om dat te bereiken doen we er alles aan om u op de hoogte te stelen van toekomstige onderzoeken. Die onderzoeken zijn gebaseerd op de gemeentelijke prioriteiten die u stelt. Het gaat om u, niet om ons, wij zijn slechts uw klankbord.

 

Deelnemen in eigen tijd is objectief en makkelijk

U doet mee vanuit uw luie stoel. U komt niet naar een opgegeven locatie. U zit niet in een kringetje. U wordt volledig niet beïnvloedt. U bepaalt hoe u denkt, wat u zegt, zonder enige sociale- of ambtelijke-, of bestuurlijke druk. Dat werkt voor u prettig en objectiveert de resultaten.  Input verkregen door ‘overdag’ onderzoeken uitgaande van de gemeente zijn vrijwel nooit echt representatief. Jonge mensen werken, of zitten op school en hebben geen tijd om aan te schuiven. Ouderen hebben vaak prima meningen, maar kunnen niet de jongeren vertegenwoordigen. En andersom. Daarom willen we onlineruimte bieden aan inwoners om hun mening, idee en discussies te delen. Om zo mogelijkheden inzichtelijk te maken, problemen te duiden en draagvlak te realiseren voor latere besluitvorming. Omdat u als betrokkenen deel kunt nemen in uw eigen tijd, en u onderling informatie deelt, gaat een project leven.

 

We starten in een vroeg stadium van elk project

Kwalitatief goede en gedetailleerde input krijg je alleen als je tijdig de discussies tot leven laat komen en er ruim de tijd aan kunt geven. Inwoners moeten na kunnen denken en worden soms geholpen bij hun mening door dat waar anderen hen toe inspireren.